Ignacio Redondo

Vocal. Director executiu dels Serveis Jurídics de CaixaBank

Biografia

Ignacio Redondo (Granada, 1976). És Llicenciat en Dret per la Universitat de València (1999) i Advocat de l’Estat, en la promoció de 2002. Va realitzar el Programa de direcció d’empreses (SEP-AMP) a ESADE.
 
Actualment és el Director Executiu de l’Assessoria Jurídica de CaixaBank, SA des de setembre de 2010. Anteriorment va ser Secretari General i del Consell de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. Ha estat professor associat de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra. Va ser advocat de l’Estat Secretari del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya i Advocat de l’Estat en l’Advocacia l’Estat de Madrid.

A més, és membre de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i legislació, del Ple de la Comissió de Codificació de la Generalitat de Catalunya i del Comitè Jurídic de la Confederació Espanyola de les Caixes d’Estalvis (CECA).

Coneix a tots els membres