Ramon Adell

President. Catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona

Biografia

Ramon Adell (Barcelona, 1958) és catedràtic d’Economia de l’Empresa i Acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres d’Espanya. Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, Llicenciat en Dret, Censor Jurat de Comptes i Analista Financer.

En paral·lel a la seva carrera acadèmica, va iniciar la seva activitat professional en l’àmbit de la consultoria i de l’auditoria, ocupant posteriorment diversos càrrecs directius en l’empresa privada, i formant part de l’equip que va implantar i va desenvolupar els mercats financers de futurs i opcions a la Borsa espanyola. Conferenciant habitual sobre temes relacionats amb l’economia de l’empresa, ha publicat diversos llibres i nombrosos articles en revistes especialitzades. En l’actualitat, és conseller de Gas Natural Fenosa, SA i Oryzon Genomics, SA És a més vicepresident de la patronal Foment del Treball i de la Confederació Espanyola de Directius (CEDE).

Coneix a tots els membres