Ramon Adell, catedràtic d’Economia de l’empresa (UB), nou president de la SEE

La Junta de la Societat d’Estudis Econòmics (SEE) ha nomenat avui el Catedràtic d’Economia de l’empresa (UB), Ramon Adell, com a nou president de l’entitat. Aquest càrrec va quedar vacant després del nomenament el passat 19 de setembre de Joaquín Trigo com a nou director general de l’Institut d’Estudis Econòmics, entitat vinculada a la CEOE. Amb Adell s’han incorporat dos nous membres a la Junta de la SEE: el catedràtic Francesc Solé Parellada (UPC) i l’empresari Antoni Zabalza.

A més, s’ha procedit a la proposta de rotació de càrrecs, de manera que Francesc Vendrell assumeixi la Secretaria de l’entitat i Carme Riera la Tresoreria, mentre que Antoni Fernández i Teixidó segueixi com a Vicepresident. Amb les noves incorporacions la proposta de Junta queda constituïda amb els següents membres: Ramon Adell (president), Antoni Fernández i Teixidó (Vicepresident), Francesc Vendrell (Secretaria), Carme Riera (Tresorera), Francesc de Carreras, Joan Corona, Juan Fernández de Castro, Anton Gasol, Rocío Martínez-Sampere, Joan Milà, Pedro Lecuona, Mercè Pizarro, Francesc Solé Parellada, Joan Torras, Juan Tugores i Antoni Zabalza.

Ramón Adell és Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i Llicenciat en Dret. Adell ostenta a més les responsabilitats de Catedràtic d’Economia de l’Empresa de la Universitat de Barcelona, Vicepresident de la Confederació Espanyola de Directius (CEDE) i Conseller de Gas Natural Fenosa, entre d’altres. Adell ha assegurat, després d’assumir la presidència de la SEE, que “l’objectiu de la nova etapa és participar més activament en el debat de les idees del pensament econòmic del país obrint les activitats a la participació dels principals actors econòmics i socials i contribuint a la seva difusió”.

Més d’un segle d’història

La Societat d’Estudis Econòmics va ser fundada l’any 1907 per iniciativa d’alguns alumnes de la càtedra d’Economia Política i Aranzelària de Guillem Graell, secretari general de Foment del Treball de l’època. Els seus fundadors van ser Marcel·lí Graell (fill de Guillem Graell) i Francesc Novelles, professor de l’Escola d’Agricultura de la Mancomunitat de l’Institut Químic de Terrassa.

Els objectius de la SEE se centraven en la difusió del pensament i el programa de nacionalisme econòmic defensat per Guillem Graell. Defensava una política econòmica nacional que permetés l’enfortiment de la industrial espanyola. Així va promoure la creació de la banca, transports i aranzels i execució de polítiques socials per millorar el nivell de vida de la població. La guerra civil va posar fi a les activitats de la SEE.

L’any 1992 un grup d’economistes va decidir recuperar la SEE per constituir un nucli de treball dedicat a fomentar la investigació econòmica general i de l’empresa. Així, entre les seves comeses va destacar la promoció de l’anàlisi, el debat i l’estudi d’aquells temes d’ordre formatiu, econòmic i social que poguessin ser d’interès.

Després d’un període de cessament d’activitats, a finals de 2009 la SEE va reprendre la seva dinàmica amb la marcada voluntat d’aportar i difondre noves perspectives i ajudar a la reflexió de tots els actors socials i polítics.